V enem izmed že objavljenih prispevkov na tej spletni strani, je zapisano vse o nastanku in tudi formalnem statusu športnega društva Veterani NK Olimpija Ljubljana. Društvo je na podlagi sprejetih pravil društva, uradno registrirano in kot tako deluje že od leta 2012 dalje.
Članstvo v društvu zajemajo pravila v 3. točki (10. do 16. člen). Glede na naslov tega prispevka, tokrat izpostavljam samo določila 10. člena pravil, ki določa način in pogoje včlanitve in sicer :
»Član društva lahko pod enakimi pogoji postane vsak bivši igralec NK Olimpija, ki članom izvršnega odbora društva predloži pisno vlogo za sprejem v članstvo ter da:
1. se strinja s cilji in načeli društva ter je seznanjen s pravili delovanja in programom dela društva;
2. poravna članarino za tekoče leto in
3. podpiše pristopno izjavo.

Tujec lahko postane član ali simpatizer društva pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Društvo ima lahko simpatizerje in častne člane. Njihove pravice, dolžnosti in pogoji za pridobitev statusa simpatizerja oz. častnega člana so določeni v 15. in 16. členu teh pravil.

Od leta 2012 dalje, nas je zelo skromno število tistih, ki smo v skladu z pravili »zakoniti« člani društva, z vsemi izpolnjenimi pogoji (t.1, 2 in 3 zgoraj). Cilj pa je, da nas bo vsaj 100, ki bomo več, ali manj prisotni tudi na večini tekem članskega moštva NK Olimpija.
Naša druženja (igranje prijateljskih tekem, širom Slovenije) morajo zato prispevati k druženju članov. Postajamo starejši, igrali bodo iz leta v leto več mlajši (veterani), ob tem pa moramo uspeti tudi z večjo prisotnostjo, pozornostjo in odnosom, do matičnega kluba (vodstva, članskega moštva in vseh ostalih mlajših selekcij).
Nobena zadeva ne gre čez noč. Ustrezno organizirani v okviru društva, z enotnimi (usklajenimi) stališči, bomo klubu prispevali lahko največ in tudi klub nas bo s tega vidika vse bolj cenil (in upošteval).
Zato najprej pričakujem, da se bomo številčno okrepili in povečali število članov društva. Trdno sem prepričan, da letna članarina v višini 30,00 EUR, ne sme predstavljati nobene ovire. Več nas bo, več bo različnih in konstruktivnih predlogov in pobud za naše delovanje.
Minimum, ki ga pričakujem še pred koncem tega leta, je plačilo letne članarine. Najprej s strani tistih, ki jim je bilo omogočen brezplačen vstop na VIP prostor v Stožicah, za vse tekme, ki so bile odigrane od druge polovice leta dalje.
Kako se lahko plača članarina, je razvidno na priloženi kopiji potrdila o plačilu članarine za leto 2018 (podatki iz UPN obrazca-plačilnega naloga).
Sicer pa bodo vsakemu zainteresiranemu, na banki, ali na pošti, zagotovo pomagali izpolniti UPN obrazec.
Najvažnejše pri izpolnjevanju tega obrazca je seveda TRR društva, ki je naslednji : SI56 0700 0000 1485 645 (objavljen je tudi na tej spletni strani »O nas«), ter višina članarine za leto 2018 : 30,00 EUR.
Pričakujem pozitiven odziv in vas lepo pozdravljam,

Janez Zupančič

Priloga :
• Potrdilo o plačilu članarine