ŠPORTNO DRUŠTVO  VETERANI NK OLIMPIJA LJUBLJANA 

FUNTKOVA ULICA 19,

1000 LJUBLJANA

VABILO !                                                                                                      12.03.2019

Spoštovani člani športnega društva !

Na podlagi 20. člena Pravil Športnega društva Veterani NK Olimpija Ljubljani, sklicujem redni Občni zbor društva, ki bo v petek,  29. marca 2018, z začetkom ob 13.00 uri, v prostorih društva, Funtkova ulica 19, 1000 Ljubljana.

Predlagam naslednji dnevni red :

Dnevni red :

  1. Uvodni pozdrav predsednika društva
  2. Izvolitev delovnega predsedstva,
  3. Poročilo verifikacijske komisije, Poročilo o delu društva v letu 2018, druga poročila, zaključni račun za leto 2018 ter razprava o poročilih in sprejem sporočil,
  4. Predstavitev načrtov za delo društva v letu 2019,
  5. Razno

Pravico glasovanja na Občnem zboru imajo člani društva, na podlagi določil, ki so opredeljena v pravilih društva (člani, z rednim plačevanjem članarine).

Vljudno vabljeni !

                                                            Predsednik Športnega društva

                                                            Veterani NK Olimpija Ljubljana

                                                             mag. Janez Zupančič univ.dipl.oec.

Priloge :

  1. Poročilo o delovanju društva v letu 2018
  2. Podatki o prometu v dobro in prometu v breme društva v letu 2018-izpis banka,
  3. Podatki o prometu v dobro in prometu v breme društva v letu 2018-podrobna analiza predsednika društva,
  4. Predstavitev zaključnega računa za leto 2018

Opomba :

  • Povzetek poročila o delu društva ter podatki iz 2. in 3. točke prilog bodo dostopni na sedežu društva in spletni strani društva, od ponedeljka 25.03.2019, dalje.

0 \lsdunhid