Izvršni odbor ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana, je 18. aprila 2019, sprejel sklep, da je potrebno članarino za leto 2019, plačati najkasneje do 31. maja 2019. Nekaj članov je to svojo obveznost že izpolnilo.

Članarina tudi za leto 2019 znaša 30,00 EUR in jo je potrebno plačati na transakcijski račun številka : SI56 0700 0000 1485 645 ; Namen plačila : Plačilo članarine 2019.

Ob tem želim posebej izpostaviti, da članstvo v ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana, ni vezano na zanesljivo pridobitev VIP vstopnice za obisk tekem v Stožicah. Ima pa vsak član društva prednost, pri pridobitvi te vstopnice in druge prednosti, povezane z aktivnostmi članstva. Gre predvsem za igranje prijateljskih tekem. Ob tem želim izpostaviti, da so do konca meseca junija 2019, načrtovane tri in sicer :

  • z veterani Dinama iz Zagreba, v Zagrebu,
  • v Hrastniku, ob njihovi 95-letnici in
  • v Litiji, ob 90-letnici NK Litija.

Naše aktivnosti so povezane z določenimi stroški. Članarina nam mora zagotavljati, da jih lahko pokrijemo, seveda ob dodatni pomoči matičnega kluba.

Veliko je bilo že napisanega o članstvu, ki je podrobno opredeljeno v Pravilih društva. Vendar ponovno izpostavljam določila 10.člena pravil, ki določa :

 »Član društva lahko pod enakimi pogoji postane vsak bivši igralec NK Olimpija, ki članom izvršnega odbora društva predloži pisno vlogo za sprejem v članstvo ter da:

1. se strinja s cilji in načeli društva ter je seznanjen s pravili delovanja in programom dela društva;

2. poravna članarino za tekoče leto in

3. podpiše pristopno izjavo.

V nadaljevanju je  priložena kopiji potrdila o plačilu članarine za leto 2019 (podatki iz UPN obrazca-plačilnega naloga).

Sicer pa bodo vsakemu zainteresiranemu,  na banki, ali na pošti, zagotovo pomagali izpolniti UPN obrazec.

Pričakujem pozitiven odziv in vas lepo pozdravljam,

Janez Zupančič

Predsednik ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana