Šestega maja letos sem že na naši spletni strani objavil zadeve v zvezi s plačilom članarine za leto 2019.  Članarino za leto 2019, je bilo potrebno plačati najkasneje do 31. maja 2019. Nekaj članov je to svojo obveznost že izpolnilo, vendar je odziv še vedno skromen.

Prav zato na kratko povzemam, že napisano in sicer :

  1. Članarina  za leto 2019 znaša 30,00 EUR in jo je potrebno plačati na transakcijski račun številka : SI56 0700 0000 1485 645 ; Namen plačila : Plačilo članarine 2019.
  2. Članstvo v ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana, ni vezano na zanesljivo pridobitev VIP vstopnice za obisk tekem v Stožicah. Ima pa vsak član društva prednost, pri pridobitvi te vstopnice in druge prednosti, povezane z aktivnostmi članstva. Gre predvsem za igranje prijateljskih tekem.
  3. Naše aktivnosti so povezane z določenimi stroški. Članarina nam mora zagotavljati, da jih lahko pokrijemo, seveda ob dodatni pomoči matičnega kluba.
  4.  »Član društva lahko pod enakimi pogoji postane vsak bivši igralec NK Olimpija, ki članom izvršnega odbora društva predloži pisno vlogo za sprejem v članstvo ter da:
    1. se strinja s cilji in načeli društva ter je seznanjen s pravili delovanja in programom dela društva;
    1. poravna članarino za tekoče leto in
    1. podpiše pristopno izjavo.

 Od zapisa na začetku meseca maja, se je veliko dogajalo. V kratkem je bilo to mogoče prebrati na tej spletni strani.

Posebej pa moram izpostaviti zelo korekten odnos matičnega kluba NK Olimpija, do našega društva. Na sestanku dne 19. junija, smo nekatere zadeve še nadgradili. Naša spletna stran bo povezana s spletno stranjo kluba, dali so nam določena pooblastila, dobili pa bomo tudi termin za vadbo 1 x tedensko v Jami za Bežigradom.

Upam si trditi, da smo sedaj na potezi samo še mi veterani. Ni potrebno delati nobenih razlik, glede na preteklost. Vsak je takrat imel svojo ceno, ki bo ostala večno, toda naše poslanstvo je, da se priložnostno družimo in poskušamo narediti še kaj dobrega, koristnega in pozornosti vrednega. Slava je minljiva, pozitivna dejanja pa vedno ostajajo. Če lahko še kaj odigramo, je to velik plus. Ne smemo se dati prositi, ampak je potrebno sodelovanje. To je tudi pomemben dejavnik za uspeh v športu in zakaj ne bi bil tudi izven neposredne športne (tekmovalne) dejavnosti.

Torej …………………………

Letne karte za sezono 2019/2020, so pripravljene. Več o tem pa v petek popoldan.

Janez Zupančič