Korona obdobje in s tem povezani ukrepi za preprečevanje tega virusa, zahtevajo korektno obnašanje in odnos do tekočih zadev. Med te spada tudi redni letni Občni zbor našega društva. Rok za izvedbo je 31.03.2021.

Mi bomo našo obveznost izpolnili v torek 30.03.2021, v prostorih sedeža našega društva, Funtkova ulica 19, 1000 Ljubljana. Ker pa je potrebno zagotoviti za ustrezno udeležbo tudi ustrezni prostor, zaradi zagotavljanja medsebojne razdalje, bo Občni zbor verjetno izveden videokonferenčno, ali na način, ki je v priloženem vabilu predstavljen.

Naše aktivnosti v letu 2020 so bile zelo omejene. Ni bilo mogoče organizirati niti enega nogometnega dogodka. Tudi sej Izvršnega odbora je bilo malo, saj daljše obdobje ni bil mogoče prehod med regijami. Dokler je bilo mogoče, nam je matični klub omogočil udeležbo 20 veteranov na posameznih tekmah v Ljubljani.

Odpadlo je tudi polaganje elektronskih sveč na grobove naših preminulih igralcev, trenerjev in funkcionarjev, kar bomo izvedli v tem mesecu, ali v začetku meseca aprila.

Žal pa smrt ni prizanesla v letu 2020 našim bivšim soigralcem in funkcionarjem. V obdobju manj zahtevnih ukrepov, smo se le uspeli neposredno posloviti od treh : nekdanjega generalnega sekretarja Petra Žagarja, nato soigralca Mehmedalije Šišića, v mesecu maju pa nas je zapustil tudi Marko Elsner, ustanovni član društva in stalni član Izvršnega odbora našega društva.

To je bilo v kratkem celotno dogajanje v našem društvu v letu 2020. Z željo, da bi vsi ostali zdravi, da bi se lahko čim hitreje ponovno srečevali na naših prireditvah ter na tekmah našega matičnega kluba v 1.SNL, pozivam vse člane društva, da zagotovijo vsaj minimalno potrebno udeležbo na našem Občnem zboru. Vsa gradiva bodo pravočasno objavljena, pri tem prispevku (poročilo predsednika in ZR za leto 2020).

Lep pozdrav

Janez Zupančič

Predsednik ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana