Več kot štirje meseci so minili od Občnega zbora ŠD veterani NK Olimpija Ljubljana. Poleg formalnih poročil, programa dela za leto 2022, je bila osrednja točka ustanovitev solidarnostnega sklada našega društva. Ideje oziroma pobude za ustanovitev sklada segajo že nekaj let nazaj. Dejanski začetek pa v preteklo leto. Soočili smo se z nujnim primerom in sredstva so bila najprej nakazana na TRR društva, takoj pa tudi na TRR prejemnika. V začetku tega leta je nepričakovano sledilo še eno nakazilo člana veteranskega društva. To pa je bilo dovolj, da začnemo formalni postopek, s sprejemom osnovnih izhodišč in drugimi potrebnimi vsebinami, ki se zahtevajo.

Občni zbor je bil zato idealna priložnost in predlog za ustanovitev je bil predstavljen ter z raznimi dodatnimi predlogi tudi soglasno sprejet.

Tekom razprave pa se je pojavila nepričakovana gesta enega izmed članov društva. Jože Mehle (nekdaj naj bi igral tudi za pionirje NK Olimpija, skupaj z nekaterimi prisotnimi). Podprl je ustanovitev in se hkrati takoj odločil za prispevek v solidarnostni sklad v višini 500,00 EUR.

Nakazilo je bilo realizirano malo z zamudo, zaradi administrativnih zapletov (predsednik je zahteval nakazilo na TRR društva. Ta pozitivna gesta našega člana pa v ničemer ni spremenila namena in njegove v tistem trenutku nepričakovane odločitve. Enotna zahteva vseh članov je namreč bila, da je prednostni namen solidarnostnega sklada in razpoložljivih sredstev, pomagati nekdanjim soigralcem, če bi (so) morda zašli v določene težave.

Odločeno je bilo tudi, da je minimalni prispevek člana športnega društva 60,00 EUR/leto ali 12 x 5.00 EUR mesečno. Seveda pa ni omejitve navzgor od tega zneska.

Trenutno je v solidarnostnem skladu 1.000,00 EUR (tri nakazila : Zupančič, Dinko Vrabac in Jože Mehle). Realizirano pa je bilo že eno nakazilo prejemniku v višini 300,00 EUR.

Poteza g. Jožeta Mehleta je dejansko veliko dejanje, ki daje upanje, da bomo ta sklad še obogatili. Nakazila so seveda neobvezna, vendar kljub temu pričakujem, da bo prisoten še odziv drugih. Pravilnik bo namreč omogočil še druge oblike solidarnostne podpore v okviru ŠD Veterani in tudi matičnega kluba, zato pričakujem tudi njihovo sodelovanje.

Janez Zupančič

Predsednik ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana