Spoštovani sedanji in novi člani društva veteranov Olimpija.

Začenja se nova tekmovalna sezona 2023/2024, ki traja od 1.07.2023 do 30.06.2024. To pa je tudi obdobje za plačilo članarine za sedanje in bodoče člane ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana.

Višina članarine ostaja 30,00 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR društva. Podatki za nakazilo z UPN nalogom so naslednji :

  • Ime in priimek ter naslov plačnika,
  • višina članarine : 30,00 EUR,
  • Koda nakazila : OTHR,
  • Namen plačila : Članarina 2023/2024-AB (prva črka imena in priimka),
  • Nakazilo na TRR številka : SI56 0700 0000 1485 645, ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana, Funtkova ulica 19, 1000 Ljubljana
  • Sklic : 00 in 04072023 (6-mestna številka = datum nakazila =dan, mesec, leto).
  • Rok za nakazilo članarine je 31.07.2023, izjemoma do 31.08.2023 (zaradi dopustov)

Ponovno moram izpostaviti naslednje : naše društvo je samostojno in nepridobitno združenje bivših nogometašev in simpatizerjev Olimpije (neodvisno od matičnega kluba NK Olimpija). Delovanje društva je urejeno s Pravili društva. Članstva v društvu ni mogoče povezovati z matičnim klubom, čeprav je sodelovanje tesno. Društvo ima svojega predstavnika v organih kluba.

Članstvo  v društvu  prinaša ugodnost, ki jo nudi klub  : brezplačen ogled vseh tekem matičnega kluba, v VIP prostorih kluba in druge ugodnosti.

Na seznamu, ki ga je potrebno poslati matičnemu klubu pred vsako tekmo, bodo samo člani društva s plačano članarino. Seznam plačnikov članarine bo objavljen tudi na spletni strani društva.

Opomba : trije člani društva imajo že plačano članarino (2 x nakazano) za novo tekmovalno sezono.

Janez Zupančič

Predsednik ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana