Za nami sta že dve tretjini letošnjega leta. v zadnjih štirih mesecih tega leta praznuje še nekaj bivših igralcev, veteranov, med katerimi so številni člani našega društva. Seznam jubilantov je naslednji :

Dan/MSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDECEMBER
1    
2Vujnovič RadePejovič Ivan  
3    
4Novak Đoni Miloševič Vlado,  Miškić GoranProsen Tomislav
5 Židan Gregor  
6 Lalović Vukadin,        Pate Jani Gruškovnjak Marko, Puš Boštjan
7Rakovič Ermin   
8Jovičević MladenGliha Primož,              Pavlin MiranHadžić Safet 
9 Jolič Goran,            Kariš IgorZavrl Rudi 
10   Golec Marjan
11 Bošnjak Branko,   Protega NenadVoljč JanezDimitrijević Vitomir, Matović Zoran
12Haclar Marko  Udovič Sašo
13    
14Cimirotič Sebastjan   
15    
16    
17Cirar  Rok Agić Amir 
18 Petrović Mihajlo  
19Djurić Slobodan Stoilkovski Ljubo 
20   Domadenik Darko
21   Bečejac Radoslav
22    
23 Pejkovič NihadKostić MilošIstenič Janez
24  Žlogar AntonTopić Nedeljko
25    
26    
27    
28    
29 Šoškić Miloš  
30Corn RudiKlampfer Zlatko, Lazič Igor Mitraković Željko
31   Bajec Darko
Seznam jubilantov v zadnji tretjini leta 2022.

Vsem jubilantom ob njihovem prazniku želim v svojem imenu ter v imenu ostalih članov ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana vse najboljše. Največ pa seveda zdravja, ki omogoča polno aktivnosti in drugih dejavnosti, ki si jih vsak privošči po svoji meri.

Lep praznujte.

Janez Zupančič

Predsednik ŠD Veterani NK Olimpija Ljubljana